Në fshatin Lumas, mjekët dhe infermierët nga klinika ABC bënë kontrolle mjekësore. Kjo u ...

Lexoni më tej...

Ne vazhdojmë të kemi kurse FOKUSI në shumë kisha ...

Lexoni më tej...

Në Lushnje kemi një seri rreth vizionit të kishës lokale. Këto takime janë pjesë ...

Lexoni më tej...

Luka Sema nga BUFSH organizoi një seminar për drejtuesit e të rinjve në Durrës. ...

Lexoni më tej...

Vizituam Bankën e Ushqimit Shqipëri, e cila është një nga partnerët tanë. Ata bëjnë ...

Lexoni më tej...

Disa udhëheqës nga kisha të ndryshme ndjekin kursin “Liria në Krisht”. Arjan Larashi është ...

Lexoni më tej...