Kontrolle mjekësore

Kurse Fokusi

Vizioni i kishës

Seminar për drejtuesit e të rinjve në Durrës

Banka e ushqimit

Kursi Liria në Krishtin

Shpjegim për kishat në lidhje me programin “Fokusi”

Pako ushqimore

Libra për punën e fëmijëve dhe të rinjtë

Grup studimi biblik me burra

Seminare me drejtuesit e Kishave

Trajnim në Kishën lokale