Kërkese për ndihmë

Duke u lutur për të tjerët

Brenda-jashtë dhe me kokë poshtë

Udhëheqës në shkretëtirë

Vazhdoni të mbështeteni te Zoti

Të jetosh të vërtetën

Një fjalë në kohë

Vazhdoni ta doni njëri-tjetrin

Marrja e këshillave

Një formulë e besueshme

Tokë e sheshtë

Çfarë është justifikimi?