Një këndvështrim i ri mbi përulësinë

“Përulësi nuk do të thotë të mendosh më pak për veten; do

Një këndvështrim i ri mbi përulësinë

Mençuria duket

Mençuria është një nga ato cilësi udhëheqëse që shkëlqen në jetën e

Mençuria duket

Kush është në kontroll

Na pëlqen të mendojmë se ne jemi në gjendje të kontrollojmë jetën

Kush është në kontroll

Për dhe nëpërmjet

Ndonjëherë mësimet e Perëndisë janë vetëm për t’u rritur ne personalisht. Disa

Për dhe nëpërmjet

Përgatitu

Puna e përgatitjes së Perëndisë fillon me fundin në mendje. Para se

Përgatitu

Nëse ne duhet ta themi atë

Nëse duhet t'u themi njerëzve se jemi të përulur, të mençur ose

Nëse ne duhet ta themi atë

Pikat e dobëta

Çfarë shkakton reagime krenare tek ju? Çfarë ju bën të reagoni nga

Pikat e dobëta

Shpresë

Pavarësisht se si mund të duken rrethanat në këtë moment, dëshmia e

Shpresë

Falendero

Kush ka ndikuar në jetën tuaj? Kush ju ka ndihmuar për t'ju

Falendero

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]