Mbrapa skenave

Perëndia e përdori kohën para se Davidi të bëhej mbret për ta

Mbrapa skenave

Ndryshe

Kush do të ishit ju nëse vërtet do të jetonit sot si

Ndryshe

Mençuria e pakufizuar

A jeni i njohur për ofrimin e mençurisë hyjnore? Reputacioni i mirë

Mençuria e pakufizuar

Për të bërë Jezusin të njohur

Për çfarë jeni i njohur? Ata përreth Jozefit, pavarësisht nëse ishin apo

Për të bërë Jezusin të njohur

Modeli i transformimit

Sytë e kujt janë mbi ju, duke vëzhguar qëndrimet dhe veprimet tuaja?

Modeli i transformimit

Lartëso vetëm Perëndinë: Jozefi

Si shumë burra dhe gra me besim, Jozefi e dinte se aftësitë

Lartëso vetëm Perëndinë: Jozefi

Pranimi i korrigjimit

Të gjithë ne kemi nevojë të korrigjohemi herë pas here. Si liderë

Pranimi i korrigjimit

Një Zot që shërben

Çfarë situatë e çuditshme! Një Zot që i shërben me përulësi botës

Një Zot që shërben

Një vështrim i ri mbi përulësinë

“Përulësi nuk do të thotë të mendosh më pak për veten; do

Një vështrim i ri mbi përulësinë

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]