Sa kohë keni qenë udhëheqës shërbyes? Jezusi dëshiron të shpërblejë secilin prej nesh sipas asaj që kemi bërë. Pra, është e rëndësishme të reflektojmë mbi jetën tonë. Si udhëheqës, a e shohim se bëhemi gjithnjë e më shumë si Krishti? Çfarë zakonesh të reja po ndërtoni në jetën tuaj? Çfarë inkurajimi duhet t’u ofroni të tjerëve që po përpiqen të bëjnë të njëjtën gjë? Një jetë udhëheqëse si Jezusi do të korrë shpërblime për ju dhe për ata që ndikoni, tani dhe përgjithmonë. Vazhdo!

 

Pyetje:

  1. Kujt po i shërbeni për të ndikuar në të menduarit, sjelljen dhe zhvillimin e tyre si udhëheqës shërbëtor të perëndishëm?
  2. Çfarë hapash po ndërmerrni për të riorientuar jetën tuaj rreth të jetuarit, dashurisë dhe udhëheqjes si Jezusi?

 

Vargu biblik

Sepse Biri i Njeriut do të vijë në lavdinë e Atit të tij me engjëjt e tij dhe atëherë do ta shpërblejë secilin sipas asaj që ka bërë.—Mateu 16:27


Lutja:

Jezus, faleminderit që më kujtove se shpërblimi ia vlen për çdo përpjekje, se jeta dhe udhëheqja ime bëjnë një ndryshim. Sot, më mbaj të fokusuar në udhëheqjen si Ti, lutem në emrin Tënd, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera