Pikat e dobëta

Shpresë

Falendero

Lutje e dëshpëruar

Shumë krenar për t’u lutur

Lejo Jezusin  të të Udhëheqë.

I rifreskuar dhe i rinovuar

Zoti në punë

Thirrni Jezusin

Një jetë e investuar mirë

Duke e bërë atë që është e drejtë

Kur kohët janë të vështira