Disa ditë janë më të vështira se të tjerat. Ato ose fillojnë kështu, ose bëhen më të vështirë me kalimin e ditës. Ju i dini ditët, ato ku duket se ne luftojmë më shumë se zakonisht për të jetuar, dashuruar dhe udhëhequr si Jezusi. Është mirë të kujtojmë në këto momente se Jezusi është afër, gati për t’iu përgjigjur thirrjes sonë për ndihmë. Falja dhe ripërtëritja e tij janë gjithmonë të disponueshme. Mos e harro këtë!

 

Pyetje

  1. A ju kujtohet ditët kur i thirrët vërtet Jezusit për t’ju ndihmuar dhe për t’ju shpëtuar nga një moment i frikshëm?
  2. Si e trajtoni momentin e dyshimit? Cili varg biblik mund t’ju japë sërish guxim?

 

Vargu biblik:

Por kur pa erën, pati frikë dhe, duke filluar të fundosej, bërtiti: “Zot, më shpëto!” Jezusi ia zgjati menjëherë dorën dhe e kapi. Ai tha: “Ti besimpakë, pse dyshove?” (Mateu 14:30, 31)

Lutja:

Zot, faleminderit që je gjithmonë pranë. Faleminderit që je një Zot faljeje dhe ripërtëritjeje, mbështetjeje dhe inkurajimi. Më jep vetëbesimin për të dalë me besim, përulësinë për të thirrur për ndihmë dhe besimin për të besuar Ty që të më fuqizosh të jetoj për Ty. Në emrin Tënd lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera