Gëzimi freskon. Ai lehtëson shpirtin, na rikthen fizikisht dhe na hap sytë për të parë ata që na rrethojnë. Gëzimi lehtëson stresin dhe na lejon ta shohim jetën me sy të ndryshëm. Ku mund të gjejmë gëzimin që na mban përballë sfidave të përditshme dhe rrethanave të ndryshme? Gëzimi i qëndrueshëm, gëzimi i thellë i brendshëm, rrjedh nga forcimi i marrëdhënies sonë me Perëndinë përmes kohës personale, përmes kohës së kaluar në Shkrim dhe në lutje.

 

Pyetje :

  1. Ku keni nevojë për ndihmën e Frymës së Shenjtë për ripërtëritjen e gëzimit në jetën dhe udhëheqjen tuaj?
  2. Si mund të jesh një gëzim për të tjerët?

 

Vargu nga Bibla :

Shkëlqimi dhe madhëria janë para tij, forca dhe gëzimi ndodhen në banesën e tij. (1 Kronikave 16:27)

Lutje:

Zot, teksa reflektoj mbi këto fjalë, më kujtohet se koha e kaluar me Ty më sjell në oborret e Tua qiellore, ku prania Jote mbulon gjithçka tjetër. Ti i njeh vendet e vështira në jetën time mbushi me praninë, forcën, gëzimin tënd. Më rifresko dhe më rinovo sot, pasi kaloj kohë me ty. Më ndihmo t’ju jap gëzim të tjerëve. Unë lutem emrin e Jezusit, Amen.

 

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera