A ka ditë kur dëshironi të vendosni një simbol “Zoti në punë” në këmishën tuaj? Jo si një mburrje, por si një kujtesë, një kujtesë për veten dhe për të tjerët. Asnjë prej nesh nuk e ka jetuar këtë ditë apo javë më parë. Ne nuk e dimë në këtë moment se çfarë mban ai për sa i përket jetës, shërbesës, marrëdhënieve dhe rritjes personale. Ajo që ne dimë është se Ati na ofron këtë javë si një mundësi tjetër që ne t’i dorëzohemi Atij dhe të përdoremi prej Tij. Le t’i besojmë Atij që të jetë në punë brenda dhe nëpërmjet jush këtë javë!

 

Pyetje:

  1. Zoti është në gjendje të bëjë më shumë sesa kërkojmë ne. Çfarë keni nevojë nga Ai këtë javë?
  2. Përpiquni të mbani mend momentet kur vërtet keni parë se Perëndia bëri më shumë nga sa mund të prisnit ndonjëherë.

 

Vargu biblik:

Tani atij që është në gjendje të bëjë më shumë se gjithçka që kërkojmë ose imagjinojmë, sipas fuqisë së tij që vepron brenda nesh. (Efesianëve 3:20)

Lutja:

Atë, faleminderit për këtë javë të re, që më takuat këtu ku jam, për aftësinë Tënde për të bërë më shumë se gjithçka që mund të kërkoj ose imagjinoj ndërsa më shndërron në imazhin e Jezusit. Unë të dorëzohem  Ty ndërsa lutem në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera