"FOKUSI" është një program që synon rritjen e besimit personal dhe rritjen e kishave ungjillore pjesëmarrëse në Shqipëri dhe Kosovë.

Rreth nesh

"FOKUSI"

"FOKUSI" është një program që synon rritjen e besimit personal dhe rritjen e kishave ungjillore pjesëmarrëse në Shqipëri dhe Kosovë.

Vizioni i “FOKUSI” është që të krishterët dhe kishat janë thelluar në besimin e tyre dhe gjithashtu i japin asaj formë praktike në kontaktet me njerëzit në lagjen e tyre.

Këto synime mund të arrihen përmes një bashkëpunimi të mirë me organizata të ndryshme dhe përmes trajnimeve.

Tani 12 kisha lokale po marrin pjesë në programin “FOKUSI”. Kishat e tjera që janë të interesuara mund të na kontaktojnë përmes formularit të kontaktit.

Ky program kryhet nën përgjegjësinë e organizatës holandeze GZB, e cila është aktive në Shqipëri dhe Kosovë për shumë vite. Koordinatori i “FOKUS”-it është  Aad van der Maas.

Na ndiqni në Facebook


Zhvillimet më të fundit


Na ndiqni duke lexuar shkrimet tona

Mbrapa skenave

Perëndia e përdori kohën para se Davidi të bëhej mbret për ta

Mbrapa skenave

Ndryshe

Kush do të ishit ju nëse vërtet do të jetonit sot si

Ndryshe

Mençuria e pakufizuar

A jeni i njohur për ofrimin e mençurisë hyjnore? Reputacioni i mirë

Mençuria e pakufizuar

Për të bërë Jezusin të njohur

Për çfarë jeni i njohur? Ata përreth Jozefit, pavarësisht nëse ishin apo

Për të bërë Jezusin të njohur

Modeli i transformimit

Sytë e kujt janë mbi ju, duke vëzhguar qëndrimet dhe veprimet tuaja?

Modeli i transformimit

Lartëso vetëm Perëndinë: Jozefi

Si shumë burra dhe gra me besim, Jozefi e dinte se aftësitë

Lartëso vetëm Perëndinë: Jozefi

Pranimi i korrigjimit

Të gjithë ne kemi nevojë të korrigjohemi herë pas here. Si liderë

Pranimi i korrigjimit

Një Zot që shërben

Çfarë situatë e çuditshme! Një Zot që i shërben me përulësi botës

Një Zot që shërben

Çfarë festojnë të krishterët në Krishtlindje?

Çfarë festojnë të krishterët në Krishtlindje?Gjatë këtyre ditëve mund të shihni shumë

Çfarë festojnë të krishterët në Krishtlindje?

Një seri e re:
Kisha e Krishtit

Ky material për grupet ka për qëllim të fillojë një proces reflektimi për kishat se si mund të jemi një kishë misionare me një përqendrim të përtërirë në Jezu Krishtin.

Mësoni më shumë rreth kurseve tona

“FOKUSI” ka zhvilluar vetë materiale të ndryshme, por gjithashtu ofron kurse në bashkëpunim me partnerë të tjerë.

Partnerët tanë

“FOKUSI” punon së bashku me shumë organizata partnere, sepse “FOKUSI” është e bindur që ne mund të forcojmë njëri-tjetrin duke punuar së bashku. Organizatat e përhershme partnere janë:


International School of Theology and Leadership (ISTL)

pajisje e drejtuesve

Instituti Biblik i Shqipërisë (IBSH)

librat dhe pajisja e besimtarëve dhe drejtuesve

Freedom in Christ Ministries Albania FICMA

pajisja e besimtarëve dhe drejtuesve

GlobalRize / Biblword


kurse biblike në internet

Bashkësia e Ungjillëzimit të fëmijëve e Shqipërisë (BUFSH)

materiale dhe trajnime për drejtuesit e të fëmijëve dhe të rinjve

Klinika ABC

seminare mbi higjienën, edukimin mjekësor, etj.

Banka e ushqimit

ndihma ushqimore për njerëzit në nevojë

Teen Challenge Albania

Ndihmë dhe informacion mbi varësitë

Dritëz

Dritëz

Librat dhe dishepullizimi

Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

financon “FOKUSI” dhe vendos kontakte midis kishave në Shqipëri / Kosovë dhe Hollandë

Inwendige Zendingsbond (IZB)

Krijuesi i mësimeve themelore të “Fokusi”

albKristian

Portali i parë i krishterë shqip

Netfoundation

Pajisja e pastorëve në të gjithë botën. Për të ndarë Ungjillin në internet dhe ballë për ballë

Medialight

Pajisja e pastorëve në të gjithë botën. Për të ndarë Ungjillin në internet dhe ballë për ballë