Çdo udhëheqës përballet me ditë të vështira të mbushura me situata, vendime dhe marrëdhënie sfiduese. Këto janë kohët, jo për të hequr dorë dhe për të vepruar, por për të gërmuar dhe për të thirrur. Thirrni Zotin. Thirrni miqtë që do t’ju qëndrojnë pranë dhe do të luten me ju. Përkushtohuni të jeni ai që Perëndia ju ka thirrur të jeni, një ndjekës i Jezusit dhe rezistojini tundimit të botës për të braktisur ndjekjen e rrugëve të Tij. Bëhuni udhëheqësi shërbëtor që Ai ju thërret të jeni.

Pyetje:

  1. Cilat janë disa nga momentet më të vështira me të cilat jeni përballur në shërbesën tuaj?
  2. Kë ftoni për t’ju inkurajuar dhe forcuar në situata të tilla? Për kë mund të jeni një inkurajim?

Vargu biblik
Ne dërguam Timoteun, i cili është vëllai ynë dhe bashkëpunëtor në shërbimin e Perëndisë në përhapjen e ungjillit të Krishtit, për t’ju forcuar dhe për t’ju inkurajuar në besimin tuaj, në mënyrë që askush të mos shqetësohej nga këto sprova. (1 Thesalonikasve 3:2, 3)

Lutja:
Jezus, faleminderit për njerëzit që qëndrojnë me mua dhe më inkurajojnë kur përballem me kohë të vështira. Faleminderit që iu përgjigje lutjeve të popullit tënd. Më forco që të drejtoj si Ti këtë javë, lutem në emrin Tënd, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera