Një ditë, pasi kryekupëmbajtësi i faraonit ishte rikthyer në pozicionin e tij drejtues, ai kuptoi se kishte harruar të përmbushte premtimin që i kishte dhënë Jozefit. Në atë moment, ai kishte një zgjedhje për të bërë. Ai mund ta përmbushte premtimin, megjithëse duke e bërë këtë do të thoshte ta bënte veten të pambrojtur, ose thjesht mund të heshtte. Ai zgjodhi të bënte atë që ishte e drejtë dhe kjo bëri një ndryshim më të madh për të dhe të tjerët nga sa mund ta imagjinonte.

Pyetje:

  1. Çfarë do të bëni kur të përballeni me një situatë të ngjashme?
  2. Cilin premtim keni bërë në të kaluarën që ende duhet të përmbushet? Mundohuni ta bëni këtë javë.

Vargu biblik:

Atëherë kryekupëmbajtësi i tha Faraonit: “Sot më kujtohen të metat e mia”. (Zanafilla 41:9)

Lutja:

Zot, faleminderit që je një Zot që na hap sytë ndaj mundësive për t’i rregulluar gjërat. Kur më tregon se kam nevojë të kërkoj falje, të fal, të rregulloj diçka, më ndihmo ta ndjek, pavarësisht nga kostoja për veten time. Më jep përulësi dhe besim për të udhëhequr si Jezusi sot, lutem në emrin e Tij, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera