Jeremia është një nga ato figura biblike që u përball me kundërshtime të pamëshirshme. Ai dha vazhdimisht mesazhin e Perëndisë, pavarësisht nga kundër-mesazhi i profetëve të rremë dhe udhëheqësve armiqësorë. Ai shpesh ndihej i dërrmuar dhe i lënë në dorë të burimeve të tij, ai e dinte se nuk mund ta kishte përmbushur qëllimin e Perëndisë. Por besimi i Jeremisë ishte te Zoti.

Pyetje: 

  1. Ku vendoset besimi juaj, edhe në momentet kur përballemi me rezistencë?
  2. Cilat janë situatat më të vështira me të cilat përballeni në shërbesën tuaj?

Vargu biblik
Por lum ai që beson te Zoti, besimi i të cilit është tek ai. (Jeremia 17:7)

Lutja:
Zot, Ti na thërret për të udhëhequr jo sepse rruga do të jetë e lehtë, por sepse bota ka nevojë të shohë Jezusin. Ata kanë nevojë të dëgjojnë fjalët e Tua, të shohin zemrën Tënde dhe të shohin një model të gjallë të shërbëtorit në veprim. Na përdor sot, Zot, teksa kemi besimin tonë te Ti. Dhe kur rruga të bëhet e vështirë, na kujto shembullin e Jeremisë, ose më mirë akoma, shembullin e Jezusit. Ne lutemi në emrin e Tij, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera