Kush do të ishit ju nëse vërtet do të jetonit sot si personi që ju krijoi Zoti të jeni? A do të ndryshonit ndonjë gjë në lidhje me orarin tuaj të punës apo jetën familjare? Si do të flisnit me të tjerët? Si do t’u qaseni detyrave tuaja? Ndoshta pyetja e vërtetë është, “Si do të jetë bota ndryshe këtë javë nëse jetoni, doni dhe udhëhiqni si Jezusi?”

Pyetje:

  1. Çfarë ndryshimi do të dëshironit të bënit në familjen ose kishën tuaj
  2. Cila besoni se është thirrja juaj e vërtetë në jetë?

Vargu biblik
Tani që i dini këto gjëra, do të jeni të bekuar nëse i bëni. (Gjoni 13:17)

Lutja:
Jezus, unë dëgjoj thirrjen Tënde për veprim dhe premtimin Tënd të bekimit. Kjo është rruga për mua. Jo rruga e shkatërrimit, por rruga e bekimit, e marrjes së jetës dhe e dhënies së jetës të tjerëve. Dhe e gjitha varet nga kalimi nga sfera e mundësisë në sferën e veprimit dhe realitetit. Sot, hapi sytë e mi ndaj të gjitha mundësive për të jetuar, për të dashur dhe për të udhëhequr si Ti, dhe më ndihmo të jetoj atë që besoj. Në emrin Tënd lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera