Të jesh i shenjtë

Shenjtëria, “tjetërsia”, ky është thelbi i karakterit të Zotit. Ai është i shenjtë, i ndarë nga ne dhe i veçuar. Jezusi na thërret të jemi të shenjtë, të jemi të përsosur, të lejojmë që marrëdhënia jonë me Të të përshkojë jetën tonë aq shumë sa të vërshojë në dashuri për Perëndinë dhe të tjerët ndërsa ne drejtojmë si Jezusi.

Pyetje

  • Sa ndryshe jeni ju nga bota ku jetoni?
  • Si do t’ua shfaqni natyrën e Perëndisë njerëzve përreth jush sot?

Vargu biblik
Por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirri, të jini edhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj, sepse është shkruar: “Jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë.” – 1 Pjetrit 1:15-16

 

Lutja
Jezus, unë dua të jem i shenjtë, i veçuar, ashtu si Ti ishe i shenjtë dhe bëre një jetë të veçuar nga qëllimet e Perëndisë, një jetë të përcaktuar nga dashuria për Perëndinë dhe të tjerët. Faleminderit që më veçove nëpërmjet Frymës Tënde që jeton brenda meje. Jeto dhe duaje përmes meje këtë javë, që të mund të bekoj edhe të tjerët. Të kërkoj në emrin Tënd, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera