Gjithë jetën tuaj

Zoti e do gjithë qenien tuaj, me gjithë zemrën, mendjen dhe shpirtin tuaj. Ai dëshiron gjithë jetën tuaj, çdo marrëdhënie, çdo situatë në të cilën ju e gjeni veten. Po kështu, thirrja e Tij për të udhëhequr si Jezusi përfshin çdo aspekt të jetës suaj. Ai dëshiron të transformojë çdo pjesë tënde, çdo mendim, impuls, ëndërr, dëshirë dhe kënaqësi, në mënyrë që të dukesh, të jetosh dhe të drejtosh si Jezusi. Besoni Atij. Gëzoje Atë. Besojini Atij rrugën tuaj. Lëreni Atë t’ju mbushë plotësisht. Ai është Ai që u ngrit dhe mundi vdekjen.

Pyetje
Cilat janë fushat në jetën tuaj që e keni të vështirë t’i dorëzoheni Perëndisë? Martesa juaj, pasuria juaj, zakonet tuaja (të këqija), vendimet tuaja, dëshirat tuaja, etj.? Kërkojini Zotit t’ia dorëzojë gjithë jetën tuaj atij. Ai e mundi vdekjen. Ai gjithashtu ka fuqi për të kapërcyer probleme të tjera.

Vargu biblik
Ki besim tek Zoti dhe bëj të mira; bano vendin dhe shto besnikërinë. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Ai do të bëjë të shkëlqejë drejtësia jote si drita dhe ndershmëria e saj si mesdita. —Psalmi 37:3-6


Lutja:
Zot, Krijuesi dhe Shëlbuesi im, dëshiroj të njoh fuqinë tënde transformuese dhe përmbushjen e premtimeve të tua. Këtë javë, më mësoni të meditoj mbi fjalët: “Beso, falendero, transformo”. Unë e lutem këtë në emër të Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera