Nuk mund të japësh pa marrë më parë

Si një udhëheqës shërbëtor, nuk mund të japësh atë që nuk e ke marrë fillimisht. Për të shprehur dashurinë e pakushtëzuar ndaj të tjerëve, së pari duhet ta pranoni atë nga Perëndia. Për të dhënë faljen, ju duhet të merrni faljen e Perëndisë. Për të dhënë hirin, ju duhet të përjetoni hirin e Perëndisë duke ju rivendosur dhe çliruar. Vetëm atëherë mund ta gjeni veten duke lëvizur në rrjedhat e hirit, dashurisë dhe faljes së Perëndisë. Gjeni kohë për të marrë këtë javë dhe më pas jepni lirisht.

Pyetje
A mund të përmblidhni me pak fjalë cilat janë gjërat më të rëndësishme që keni marrë nga Zoti në muajt e mëparshëm? Ato gjëra që i keni marrë vetë, mund t’ua shpërndani të tjerëve.

Vargu biblik
….në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurivë së hirit të tij, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë, —Efesianëve 1:7-8

 

Lutja:
Zot, le të përmbytë shpirtin tim realiteti i shëlbimit dhe faljes Tënde. Le të më pushtojnë pasuritë e hirit të Perëndisë. Le të gjallërohet tek unë pasioni Yt për të gjithë njerëzit dhe më mundëso të përcjell shpresën që gjeta tek Ti. Lërini fjalët dhe jeta ime të pasqyrojnë thellësinë e punës që po bëni tek unë. Në emrin Tënd lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera