Bekoni të tjerët ashtu siç ju ka bekuar Zoti


Jezusi mori fëmijët si shembull. Nuk duhet të harrojmë njerëzit e vegjël dhe në dukje të parëndësishëm. Duke i mirëpritur ata, ne mirëpresim Jezusin dhe vetë Perëndinë. Duke u shërbyer të tjerëve, ne i shërbejmë Perëndisë.

 

Pyetje

  • Si ju ka bekuar Perëndia? Çfarë ndryshimi ka bërë Jezusi në jetën tuaj?
  • A ju ka takuar Ai në një pikë nevoje? Të ka falur shumë? A i ka shlyer Ai gabimet e tua?
  • Si po ua kaloni të tjerëve bekimin që ju ka dhënë Perëndia?
  • Kujt po i përkushtohesh në emër të Krishtit? Kë po takoni në pikën e tyre të nevojës? Kujt do t’i shërbeni këtë javë në emër të Tij?

Vargu biblik
”Cilido që pranon një nga këta fëmijë në emrin tim, më pranon mua; dhe kushdo që më pranon mua, nuk më pranon mua, por atë që më ka dërguar” – Marku 9:37

 

Lutja:
Jezus, faleminderit për bekimin e fëmijëve! Faleminderit që më bekove me falje, jetë të përjetshme, dashuri të pakushtëzuar dhe hir të pafund. Si fëmija Yt dhe shërbëtori Yt, më bëj një bekim për ata që takoj këtë javë, në shtëpi, gjatë rrugës, në punë dhe veçanërisht ata në familjen e Zotit. Unë kërkoj në emrin Tënd, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera