Kur rritet presioni

Kur Jezusi shkoi për t’u lutur në Gjetseman, Ai e dinte luftën që i priste. Ai kishte nevojë për kohë me Atin e Tij dhe Ai kishte nevojë për shoqërinë shpirtërore të dishepujve të Tij më të afërt. Vetëm në këtë mënyrë Ai do të mund ta përballonte këtë situatë të vështirë.

 

Pyetje:

  • Ku drejtoheni kur rritet presioni? A keni njerëz që mund të luten për ju ose me të cilët mund të flisni?
  • Ku kaloni kohë për t’iu lutur Atit tuaj qiellor?

 

Vargu biblik

Pastaj ata arritën në një vend që quhej Gjetsemani; dhe ai u tha dishepujve të vet: ”Uluni këtu, deri sa unë të jem lutur”. Mori, pra, me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, dhe filloi ta zërë frika dhe ankthi; dhe u tha atyre: ”Shpirti im është thellësisht i trishtuar, deri në vdekje; qëndroni këtu dhe rrini zgjuar”. —Marku 14:32-34

Lutja:
Zot Jezus, faleminderit që më tregove se si të jetoj në çdo stinë të jetës, duke përfshirë kohët e presionit të madh. Shembulli juaj më kujton se kur vjen lufta, unë mund t’i drejtohem Atit për ndihmë. Më kujto që t’i ndaj barrat e mia me të tjerët dhe më ndihmo t’i drejtoj ato tek Ati në kohë stresi. Në emrin Tënd lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera