Kontrolli i zemrës: Dashuria

Jezusi na dha një shembull të gjallë dashurie gjatë gjithë jetës së Tij, duke i mësuar me durim dishepujt e Tij që mësojnë ngadalë, duke u shërbyer me mëshirë të uriturve, duke shëruar të sëmurët dhe duke i nderuar të dëbuarit. Vdekja e tij në kryq ishte akti i fundit i dashurisë, duke e dhënë veten për ata që nuk e kuptonin se si Ai po i donte dhe i shpëtonte. Dashuria për Zotin rrjedh natyrshëm në dashuri për të tjerët, dashuri që merr formë në fjalët dhe veprimet tona, qëndrimet dhe marrëdhëniet tona.

Pyetje

Cilët njerëz, të cilët natyrisht nuk do t’i donit lehtë, i doni për shkak të dashurisë së Jezusit për ta? Si ua shprehni këtë dashuri atyre?

Vargu biblikKëtë ju urdhëroj: ta doni njëri-tjetrin.—Gjoni 15:17

Lutja:Jezus, faleminderit që ke jetuar një jetë plot dashuri. Shembujt se si i trajtove të tjerët me dashuri të pakushtëzuar në Bibël më bindin se edhe më do mua. Shembujt tuaj më ndihmojnë të kuptoj se si prisni që unë t’i dua të tjerët. Le ta dinë të tjerët se unë jam dishepulli yt nga dashuria ime për ta. Unë lutem veçanërisht për ata që janë harruar nga shumë njerëz. Më lejoni t’i dua me dashuri të veçantë. Në emrin Tënd lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera