Të berit punën e Perëndisë sipas mënyrës së tij

Kur prindërit e Samsonit mësuan se do të kishin një djalë, i kërkuan Perëndisë që t’u tregonte fillimisht se si ta rrisnin djalin e tyre. Ata nuk u përpoqën të bënin punën e Perëndisë me forcën ose kuptueshmërinë e tyre. Ata e dinin se do të kishin nevojë për mençurinë dhe drejtimin e Tij për të ditur se si të bënin atë që Ai i kishte thirrur të bënin.

Pyetje

Çfarë përgjegjësish ju ka dhënë Zoti? Si dëshiron Ai që ju t’i përgjigjeni kësaj thirrjeje? Çfarë keni nevojë nga Perëndia për të përmbushur këtë thirrje?

Vargu biblik

Atëherë Manoahu iu lut Zotit: “Faje shërbëtorin tënd, Zot. Të lutem të lejosh që njeriu i Perëndisë që na dërgove të vijë përsëri për të na mësuar se si ta rrisim djalin që do të lindë.»—Gjyqtarët 13:8

Lutja:

Zot, faleminderit që më thirre të jem pjesë e zgjerimit të mbretërisë Tënde. E di që nuk jam në gjendje ta përballoj vetë këtë thirrje, por ju ma keni besuar këtë detyrë. Të lutem, më trego sot se si të bëj atë që më ke thirrur të bëj. Hap pas hapi, ditë pas dite, e di që duhet të varem nga Ti. Unë kërkoj mençuri, guxim, forcë dhe aftësi dalluese, në emrin e Jezusit, Amen.

 

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera