Kontrollo zemrën

Ndonjëherë ndodh që njerëzit të keqkuptojnë fjalët ose veprimet tona. Përgjigjja jonë ndaj keqkuptimit zbulon gjendjen e zemrës sonë. Hapja e përulur ndaj shqyrtimit të Frymes të Shenjtë dhe përgjegjësia ndaj miqve të besuar mund të sigurojë korrigjimin e nevojshëm ose njohuri të vlefshme, duke çuar në komunikim të ndershëm dhe pajtim të mundshëm. Mbrojtja krenare e vetvetes në mënyra që keqpërdorin të tjerët zbulon nevojën për të kërkuar falje me përulësi dhe për të korrigjuar.

Pyetje:

Cila është përgjigja juaj si udhëheqës i krishterë kur njerëzit keqkuptojnë fjalët ose veprimet tuaja? Çfarë zbulojnë ato përgjigje për zemrën tuaj?

Vargu biblik:

Më dëgjo, o Zot, lutja ime është e drejtë; dëgjo britmën time. Dëgjo lutjen time – ajo nuk del nga buzët mashtruese. Shfajësimi im le të vijë nga ju; sytë e tu të shohin atë që është e drejtë. Edhe sikur të më hetoni zemrën, edhe sikur të më shqyrtoni natën dhe të më vini në provë, do të zbuloni se nuk kam planifikuar asnjë të keqe; goja ime nuk ka shkelur.—Psalmi 17:1-3

Lutja:

Zot, heto zemrën time. Aty ku duhet të kërkoj falje, më trego. Aty ku duhet të kërkoj pajtim, më jep kurajo. Aty ku duhet të të besoj për të mbrojtur reputacionin tim, më lër të fshihem te Ti. Në emër të Jezusit lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera