Si të lutemi?

Si po luteni për të tjerët? Jezusi u lut për dishepujt e Tij, turmat që erdhën për ta dëgjuar dhe për të parë mrekullitë e Tij, dhe për ata që do të ndikoheshin nga shërbimi i dishepujve. Në fakt: këta jemi ne! Ai u tha dishepujve të Tij të luteshin në emrin e Tij, duke i kërkuar Atit çdo gjë që na nevojitet për të zgjeruar Mbretërinë.

Pyetje

  • A keni njerëz që luten për ju si një udhëheqës i krishterë? Nëse jo, kujt mund t’i kërkoni të lutet rregullisht për ju dhe shërbimin tuaj?
  • Për kë po luteni dhe çfarë po i kërkoni Perëndisë të bëjë? Mos pushoni së luturi për ata njerëz!

Vargu biblik

Për këtë arsye, që nga dita që dëgjuam për ju, nuk kemi reshtur së luturi për ju, Kolosianëve 1:9

Lutja:

Zot, unë vij te Ti në emrin e Jezusit sot, duke kuptuar se njerëzit nuk kanë nevojë për më shumë nga unë. Ata kanë nevojë për më shumë nga Ti. Unë ngre lart njerëzit në jetën time, ata që Ti më ke thirrur për t’u shërbyer. Takoji ata ku janë, bëhu i vërtetë për ta dhe puno në mënyra që zbulojnë fuqinë Tënde. Të lutem, shëro, fal, rivendos, sfido, forco, zbut, motivo dhe inkurajo ata. Më përdor si instrumentin Tënd. Të kërkoj në emrin e Jezusit, Amen

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera