Surprizë

 

Ndonjëherë mund të habitemi nga ngjarjet që ndodhin në jetën tonë. Paraqitjet e ringjalljes së Jezusit i kapën në befasi edhe dishepujt e Tij më të afërt. Pjetri kishte nevojë që Perëndia të ndërhynte drejtpërdrejt për ta bindur të shkonte te johebrenjtë. Pali përjetoi disa dyer të mbyllura në shërbim përpara se të dallonte drejtimin e Perëndisë për të shkuar në Maqedoni.

 

Vargu biblik

Pali dhe shokët e tij udhëtuan nëpër krahinën e Frigjisë dhe të Galatisë, pasi Fryma e Shenjtë i pengoi të predikonin fjalën në provincën e Azisë. Kur arritën në kufirin e Mizisë, u përpoqën të hynin në Bitini, por Fryma e Jezusit nuk i lejoi. —Veprat 16:6-7

 

Pyetje

Si i përgjigjeni ngjarjeve të papritura, mundësive jokonvencionale, dyerve të mbyllura ose rezultateve të paparashikuara? Lërini t’ju nxisin të mbështeteni te Perëndia për të kërkuar Shpirtin dhe këndvështrimin e Tij, në mënyrë që të mund të rreshtoheni me lëvizjen e Tij.

Lutja:

Zot, më ndihmo t’i përgjigjem rrethanave dhe mundësive të papritura duke u anuar te Ti dhe të mos jem kokëfortë. Le të të lartësojë përgjigja ime dhe të çojë përpara qëllimet e tua. Më ndihmo të rreshtohem me atë që Ti po bën sot, si Jezusi, në emrin e të cilit lutem, amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera