Cila vjen e para?

Cila vjen e para për ju, çfarë është më e rëndësishmja: zemra apo koka (mendja)? Pali na thotë se, duke folur shpirtërisht, gjendja e zemrës ndikon në punën e mendjes. Një zemër e përulur, e transformuar nga Perëndia dhe e dorëzuar ndaj Tij, e transformon të menduarit tonë në mënyrë që ne të mund t’i bashkohemi me vetëdije Perëndisë në atë që Ai po bën në botën përreth nesh.

Pyetje
Si do ta përshkruanit gjendjen e zemrës suaj? A është transformuar nga Fryma e Perëndisë? Dhe në çfarë mënyrash Perëndia po e transformon të menduarit tuaj përmes zemrës tuaj të transformuar?

Vargu biblik:
Prandaj unë ju them këtë dhe ngul këmbë në Zotin, që të mos jetoni më si johebrenjtë, në kotësinë e mendimit të tyre. Ata janë errësuar në kuptimin e tyre dhe janë ndarë nga jeta e Perëndisë për shkak të injorancës që është në ta për shkak të ngurtësimit të zemrave të tyre.—Efesianëve 4:17-18

Lutja:
Zot, të lutem kërko vendet e vështira në zemrën time. Zbuti ato me Shpirtin Tënd dhe hirin Tënd. Më lër të dëgjoj zërin Tënd. Unë e dorëzoj veten para Ty. Në emër të Jezusit lutem, Amen.

 

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera