Kudo që të shkosh

Thirrja e Jezusit për të bërë dishepuj dhe për të qenë udhëheqës shërbëtorë është gjithëpërfshirëse. Ai thërret çdo të krishterë në çdo kohë dhe vend për të çuar mesazhin e jetës së re në Krishtin në çdo fshat, qytet, vend dhe sferë të jetës së tyre. Mundësitë e lidershipit të shërbëtorëve nuk kanë kufij; mundësitë janë të pafundme.

Pyetje:

Ku po ju thërret Perëndia për të udhëhequr si Jezusi sot? A jeni i hapur për të dëgjuar zërin e Perëndisë nëse Ai ju thërret në vende të tjera?

Vargu biblik:

“Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjitha kombet, duke i pagëzuar në emër të Atit dhe të Birit dhe të Frymës së Shenjtë dhe duke i mësuar të zbatojnë gjithçka që ju kam urdhëruar. Dhe me siguri unë jam me ju gjithmonë, deri në fund të botës.»—Mateu 28:19-20

Lutja:

Jezus, faleminderit për një thirrje që tejkalon çdo thirrje tjetër në jetë dhe që është njëkohësisht e zbatueshme për çdo situatë në të cilën ndodhem. Pavarësisht se çfarë po bëj sot, më ndihmo të shoh rolin tim në dritën e thirrjes Tënde për të qenë shërbëtor dhe për të bërë dishepuj. Ju lutem, më tregoni çfarë të bëj dhe ku të shkoj. Mund të jem besnik, Zot. Në emrin Tënd të kërkoj, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera