Siguria e një lideri

Nga vjen siguria juaj? Siguria e një udhëheqësi shërbëtor nuk qëndron tek ai ose ajo; besimi i një udhëheqësi shërbëtor është tek Ai që krijoi dhe mbështet universin. Perëndia i gjallë, i cili drejton të gjitha gjërat sipas qëllimeve të Tij, mund t’i besohet se do t’ju udhëheqë sot, pavarësisht në çfarë situate ndodheni. Ai do të sigurojë urtësi, forcë dhe aftësi dalluese. Ai kënaqet t’u përgjigjet atyre që e kërkojnë Atë.

Pyetje:

Cilat janë momentet apo situatat që ndiheni më të pasigurt? A ka disa vargje biblike që mund t’ju inkurajojnë në situata të tilla të vështira?

Vargu biblik:

Ata që e njohin emrin tënd kanë besim te ti, sepse ti, o Zot, nuk i ke braktisur kurrë ata që të kërkojnë.—Psalmi 9:10

Lutja:

Zot, sa mirënjohës jam që njoh emrin tënd. Unë e vendos besimin tim tek Ti ndërsa përballem me këtë ditë, një ditë që Ti më ke dhënë të jetoj për Ty. Ndërsa ndeshem me njerëz dhe përballem me situata të ndryshme, më kujto se Ti mbetesh i njëjti, një Zot që është përjetësisht i pranishëm dhe përjetësisht i besueshëm. Më qëndro në mënyrë që të mund të të përfaqësoj me besim. Në emër të Jezusit lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera