Çfarë situatë e çuditshme! Një Zot që i shërben me përulësi botës që Ai vetë krijoi. Një Zot që vjen te krijesat e Tij në pikën e tyre të nevojës. Një Zot që u bë një me popullin e Tij. Një Zot që hyri në jetën dhe betejat e tyre të përditshme. Një Zot që vdiq për popullin e Tij. Një Zot që na quan bijtë dhe bijat e Tij, miq, partnerë! E mahnitshme. Çfarë Zot i mrekullueshëm!

Pyetje:

  1. A ju kujtohet koha kur kuptove për herë të parë se ky Zot i fuqishëm erdhi në këtë botë për të qenë edhe shërbëtori yt?
  2. Çfarë u thoni njerëzve (sidomos muslimanëve) që nuk mund ta kuptojnë se Jezusi e la vullnetarisht lavdinë e tij dhe u bë shërbëtor?

Vargu biblik:
Sepse ai na zgjodhi ne në të përpara krijimit të botës që të jemi të shenjtë dhe të paqortueshëm në sytë e tij. Me dashuri, ai na paracaktoi për birësim për birë nëpërmjet Jezu Krishtit, në përputhje me kënaqësinë dhe vullnetin e tij—për lëvdim të hirit të tij të lavdishëm, të cilin ai na e ka dhënë falas në Atë që do. (Efesianëve 1:4-6)

Lutja:
O Zot, lejo që të tjerët ta shohin Jezusin në jetën tonë ndërsa ne jetojmë si bijtë dhe bijat e Tua, duke i dashur dhe duke i udhëhequr ata në emër të Jezusit, në emër të të cilit lutemi, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera