Kush e merr lavdinë?

Vetë-lavdërimi është i lidhur ngushtë me kënaqësinë e menjëhershme. Krenaria, fuqia dhe frika çojnë në mënyra për të udhëhequr atë vetveten e shkëlqyer, duke shkelur të tjerët dhe forca rezulton pa përfshirjen e Zotit. Përulësia dhe vetëbesimi lartësojnë Perëndinë, nderojnë të tjerët, ftojnë këndvështrimin e Perëndisë dhe ndjekin drejtimin e Tij. Bëjeni këtë lutjen tuaj këtë javë:

Vargu biblik
Jo neve, o Zot, jo neve, por emrit tënd jepi lavdi, për mirësinë tënde dhe për besnikërinë tënde.—Psalmi 115:1

Pyetje

  • Kush do të marrë lavdi përmes jetës dhe udhëheqjes suaj?
  • Cili është qëllimi juaj përfundimtar në jetë: vetë-lavdërimi apo lavdërimi i Zotit?

 

Lutja
Zot, dashuria dhe besnikëria jote janë përtej çdo gjëje që mund të meritoja ose imagjinoja ndonjëherë. Le të pasqyrojë jeta ime mirënjohjen time dhe fuqinë e dashurisë Tënde transformuese. Unë lutem që ti të marresh lavdi përmes qëndrimit, mendimeve, zgjedhjeve dhe sjelljes sime këtë javë. Unë zgjedh të të lartësoj Ty dhe jo veten time sot. Në emër të Jezusit lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera