Koha për t’u lutur

 

Burrat dhe gratë e mëdha të besimit janë njerëz të lutjes. Lutja thellon lidhjen tonë me Atin tonë Qiellor dhe çon në fuqi dhe veprim shpirtëror. Në lutje ne kërkojmë Zotin, e adhurojmë Atë, përulemi përpara Tij dhe marrim urtësinë e Tij. Ndërsa kalojmë kohë me Të, jeta jonë gjithnjë e më shumë e pasqyron Atë tek ata që na rrethojnë.

Pyetje:

Si po formësohet udhëheqja juaj duke kaluar kohë me Perëndinë? Sa kohë ndani çdo ditë për takimin me Perëndinë në lutje?

 

Vargu biblik:

Përkushtojuni lutjes, duke qenë vigjilentë dhe mirënjohës.—Kolosianëve 4:2

 

Lutja:

Zot, unë vij, duke dëshiruar kohë me Ty. Jam i përulur dhe mirënjohës që më fton në praninë Tënde. Ndërsa e qetësoj veten para Teje tani, unë të adhuroj Ty. Kërkoj fytyrën Tënde. Ndërsa kaloj kohë në praninë Tënde, akordoni veshët e mi për të dëgjuar Ty duke folur. Formo zemrën dhe mendimet e mia. Më jep mençurinë që kam nevojë për atë që kam përpara. Më ndihmo të udhëheq si Jezusi, në emër të të cilit lutem, Amen.Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera