Udhëheqës në shkretëtirë

 

Ndonjëherë udhëtimi i udhëheqësit shërbëtor kalon nëpër shkretëtirë. Në shkretëtirë, Moisiu dëgjoi thirrjen e Perëndisë dhe nxori mësime që do t’i duheshin më vonë për ta udhëhequr popullin e Perëndisë nëpër të njëjtën shkretëtirë. Jezusi shkoi vullnetarisht në shkretëtirë për t’u përgatitur për shërbesën publike, duke i rezistuar tundimit dhe duke u shërbyer nga engjëjt.

Pyetje

Çfarë mësimesh ju ka dhënë Perëndia nëpërmjet përvojave të shkretëtirës?

 

Vargu biblik:

Kujto se si Zoti, Perëndia yt, të udhëhoqi gjatë gjithë rrugës në shkretëtirë këto dyzet vjet, për t’ju përulur dhe vënë në provë, me qëllim që të dini se çfarë kishit në zemrën tuaj, nëse do t’i zbatonit apo jo urdhërimet e tij.—Ligji i përtërirë 8:2

 

Lutja:

Zot, faleminderit që udhëtove besnikërisht me njerëzit e Tu, duke bërë shtëpinë Tënde me ta, edhe pse ata u gjendën në shkretëtirë nga mosbindje. Faleminderit që përdorët shkretëtirën për të formuar udhëheqës si Moisiu, Joshua dhe Jezusi. Më jep formë, të lutem, dhe më bëj një bekim për të tjerët që po udhëtojnë nëpër shkretëtirë. Në emër të Jezusit lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera