Duke u lutur për të tjerët

Jezusi u lut për dishepujt e Tij, turmat që erdhën për ta dëgjuar dhe për të parë mrekullitë e Tij, dhe për ata që do të ndikoheshin nga shërbimi i dishepujve—këta jemi ne! Ai u tha dishepujve të Tij të luteshin në emrin e Tij, duke i kërkuar Atit çdo gjë që na nevojitet për të zgjeruar Mbretërinë.

 

Pyetje

  • Për kë po luteni rregullisht?
  • Si po luteni për ta dhe çfarë po i kërkoni Zotit të bëjë?
  • A keni hequr dorë ndonjëherë nga lutja për njerëz ose situata të caktuara? Ju lutem vazhdoni.

Vargu biblik
Prandaj edhe ne, nga dita që e dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mënçuri frymërore.—Kolosianëve 1:9

 

Lutja:
Zot, unë vij te Ti në emrin e Jezusit sot, duke kuptuar se njerëzit nuk kanë nevojë për më shumë për mua, ata kanë nevojë për më shumë për Ty. Unë ngre lart njerëzit në jetën time, ata që Ti më ke thirrur për t’u shërbyer. Të lutem, Zot, tako ata ku janë, bëhu i vërtetë për ta dhe puno në mënyra që zbulojnë fuqinë Tënde. Shëroni, falni, rivendosni, sfidoni, forconi, zbutni, motivoni dhe inkurajoni ata. Më përdor si instrumentin Tënd, të kërkoj në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera