Kërkese për ndihmë


Udhëheqësit shërbëtorë kërkojnë ndihmën e Perëndisë kur kërkojnë të udhëheqin si Jezusi dhe gjithashtu mësojnë të varen nga të tjerët. Një udhëheqës lartëson Perëndinë duke kërkuar ndihmë, duke bërë partneritet me të tjerët, duke dhënë dhe pranuar mbështetje reciproke, duke u kërkuar të tjerëve të luten dhe duke marrë këshilla hyjnore. Në të kundërt, një qëndrim i vetë-mjaftueshëm “t’i di të gjitha” e largon Perëndinë. Sundimtari i ri i pasur erdhi te Jezusi me një pyetje, por refuzoi mençurinë që i ofroi Jezusi.

 

Pyetje

  • Kujt i drejtoheni kur keni nevojë për ndihmë?
  • Cilat janë fushat në shërbimin tuaj që ju duhet të kërkoni ndihmë?
  • Për kë jeni ju ndihmës në lutje, inkurajim etj.?

 

Vargu biblik
Kush i beson zemrës së tij është budalla, por ai që ecën me urtësi do të shpëtojë. Fjalët e urta 28:26

 

Lutja:
Jezus, më mbaj që të jem një udhëheqës budalla, i vetë-mjaftueshëm, duke menduar se i kam të gjitha përgjigjet dhe nuk kam nevojë për Ty apo askënd tjetër. Hape zemrën dhe mendjen time për të pranuar mençurinë Tënde, veçanërisht kur ajo vjen përmes njerëzve të tjerë. Më kujto të kërkoj ndihmë sot. Në emrin Tënd lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera