Udhëheqësit shërbëtorë

Udhëheqësit e mirë të krishterë duan të ndjekin shembullin e Jezusit për udhëheqjen shërbëtore. Është diçka për të cilën çdo udhëheqës, që aspiron të udhëheqë si Jezusi, duhet të reflektojë çdo ditë. Kjo mund të mos duket e lehtë, veçanërisht në një shoqëri ku të qenit i përulur shihet nga shumë njerëz si një dobësi. Edhe brenda kishës, për fat të keq ne shpesh shohim një luftë për t’u parë si më i forti dhe më i fuqishmi në vend që të pyesim se si mund t’i shërbejmë njëri-tjetrit.

Vargu biblik
Por Jezusi u tha atyre: ”Mbretërit e kombeve i sundojnë ato, dhe ata që ushtrojnë pushtet mbi to quhen bamirës. Por me ju mos qoftë kështu; madje më i madhi ndër ju le të jetë si më i vogli dhe ai që drejton si ai që shërben. Në fakt kush është më i madh: ai që është në tryezë apo ai që shërben? Vallë, a s’është ai që rri në tryezë? E pra, unë jam midis jush porsi ai që shërben.”—Luka 22:25-27

Pyetje

  • Cili është motivimi ynë më i thellë për të shërbyer në kishë ose në një organizatë të krishterë? A po u shërbeni njerëzve përreth jush, apo është anasjelltas dhe ndoshta i përdorni ata për të përmbushur nevojat tuaja?
  • Qëllimi juaj është t’i shërbeni Perëndisë apo të promovoni veten? A e doni Perëndinë dhe të tjerët, apo ka të bëjë kryesisht me dashurinë për veten tuaj?

Lutja

Jezus, sot dua t’i shoh të tjerët me sytë e Tu dhe të reflektoj Ty në ndërveprimet e mia me ta. Vazhdoni të transformoni zemrën, mendjen time dhe metodat e mia të udhëheqjes çdo ditë. Lërini njerëzit të më njohin si një që shërben. Në emrin Tënd lutem, Amen.

 

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera