“Përulësi nuk do të thotë të mendosh më pak për veten; do të thotë  mendo më pak për veten.” Merrni një moment dhe meditoni këto fjalë. Pavarësisht se sa kohë keni qenë një udhëheqës i krishterë, përulësia mund të jetë një koncept i pakapshëm. Në një botë që kërkon bekime këtu dhe tani, përulësia mund të duket si një zëvendësues i dobët për njohjen dhe shpërblimin e menjëhershëm. Përveçse nëse ne jetojmë për një audiencë të Atij që sheh çdo mendim dhe kupton motivet e zemrës. Kush është audienca juaj sot?

 

Pyetje :

  1. A po mendoni shumë për atë që të tjerët mendojnë për ju? Si mund ta ndryshoni atë?
  2. Si mund të tregosh përulësi këtë javë në shërbesë?

 

 

Vargu nga bibla

“Sepse Zoti kënaqet me popullin e tij; ai i kurorëzon me shpëtim njerëzit e përulur. Le të ngazëllohen shenjtorët në lavdi, le të këndojnë nga gëzimi mbi shtretërit e tyre.  (Psalmi 149:4-5)

Lutja :

Zot, faleminderit që më kujton se Ti je audienca im. Rinovo këndvështrimin tim për të jetuar me përulësi. Më jep forcë dhe më inkurajo për të vazhduar, me sytë e mi të ngulur fort te Ti. Më lejo të jetoj në një vetëdije për praninë dhe kënaqësinë Tënde. I kërkoj këto në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera