Një formulë e besueshme

Cila është formula juaj për vetëvlerësimin? A jeni të bazuar në dashurinë e pakushtëzuar të Krishtit? Bibla na thotë se kushdo që beson në Të është i falur dhe ka jetë të përjetshme. Ne jemi fëmijët e tij dhe askush nuk mund të na e marrë këtë identitet. Ne jemi përgjithmonë të Tij. Dashuria e tij për ne nuk zvogëlohet kurrë dhe nuk është e lidhur me asnjë rrethanë. Nga ky themel, ne jemi të lirë të udhëheqim si Jezusi, duke i dashur dhe duke u shërbyer të tjerëve. Prandaj, le të jetojmë dhe të udhëheqim siç jemi në Krishtin sot.

Pyetje

  • A e pranoni Atë në fjalën e Tij kur Ai thotë se ju ka falur dhe prandaj tani ju quan fëmijën, shërbëtorin, mikun dhe dishepullin e Tij?
  • Kur ka qenë hera e fundit që keni dyshuar në këtë të vërtetë?

Vargu biblik
“Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Kush beson në mua ka jetë të përjetshme”.—Gjoni 6:47

Lutja:

Zot Jezus, duke besuar në Ty, unë kam lindur përsëri për të jetuar ashtu siç ke jetuar, në marrëdhënie intime me Atin dhe i fuqizuar nga Shpirti. Faleminderit që më lirove nga kurthi i përpjekjes së vazhdueshme për të provuar vlerën time. Më lër të jetoj me vetëmohim dhe t’i udhëheq të tjerët sot si ti. Në emrin Tënd lutem, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera