Duke pasur parasysh faktin se ekzistojnë fe të ndryshme, disa prej të cilave pretendojnë se janë ‘e vetmja fe e vërtetë’, lind pyetja nëse krishterimi është ‘i vërtetë’. Përpara se të japim një përgjigje, duhet të shqyrtojmë se çfarë nënkuptojmë me ‘fenë e vërtetë’.

 

Gjëja e parë do të ishte që pretendimet e një feje të jenë të vërteta

Disa pretendime themelore të krishterimit janë se ekziston një Zot, se Ai krijoi universin dhe se njerëzit janë korruptuar. Këto nuk paraqiten si legjenda apo histori morale, por si të vërteta faktike. Pra, nëse ato pretendime janë të rreme, krishterimi nuk është i vërtetë.

 

Por ka më shumë. Krishterimi nuk është vetëm një koleksion faktesh historike që mund të jenë të vërteta ose të rreme. Është një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin si i vetmi Shpëtimtar që mund të na kthejë te Perëndia. Besimi i krishterë pretendon të jetë e vetmja rrugë drejt shpëtimit (shih p.sh. Gjoni 14:6). Pra, nëse besimi në Jezus Krishtin nuk shpëton, ose nëse ka mundësi të tjera për t’u shpëtuar, atëherë krishterimi nuk është i vërtetë.

 

Ne gjithashtu duhet të përcaktojmë se çfarë nënkuptojmë me ‘krishtërim’. Nëse marrim gjithçka që një i krishterë ka thënë ndonjëherë, mund të jemi të sigurt se do të gjejmë gabime ose gënjeshtra të plota. Në fund të fundit, të krishterët nuk janë të përsosur. Prandaj, ne e kufizojmë veten në Bibël dhe mësimet e saj, pasi këto janë thelbi i besimit të krishterë.

 

Burim informacioni

Burimi përfundimtar i informacionit të Krishtërimit për botën dhe për Perëndinë është Bibla. Ky libër (ose më mirë, ky koleksion librash) pretendon se përmban të vërtetën (Gjoni 17:17, Zbulesa 21:5). Prandaj, është me rëndësi thelbësore të dimë nëse Bibla është e besueshme dhe ‘e vërtetë’. Një “kontroll” i mundshëm është të shikoni përreth dhe të shihni nëse tregimi biblik përshtatet me përvojat tuaja të përditshme. A ka arsye për të menduar se kjo botë është krijuar me të vërtetë, në vend që ajo të jetë zhvilluar spontanisht? Duke parë sjelljen e njerëzve, a rezultojnë ata vërtet mëkatarë, siç thotë Bibla? A ka kuptim botëkuptimi biblik?

 

Një tjetër ‘kontroll’ i mundshëm është të shohësh nëse detajet historike në Bibël janë të vërteta. Ka shumë prej tyre dhe ne nuk mund të gjejmë prova të jashtme për të gjitha këto fakte, pasi thjesht nuk ka aq shumë burime të tjera për ngjarjet që kanë ndodhur mijëra vjet më parë. Por le të marrim shembullin më të mrekullueshëm të Vetë Jezusit: Bibla pretendon se Jezus Krishti u kryqëzua dhe u ngrit tre ditë më vonë nga të vdekurit. Kjo tingëllon mjaft e pabesueshme. E megjithatë, ka prova të mira të jashtme që tregimi biblik është i drejtë! Ky është vetëm një shembull, por ka shumë të tjerë. Bibla është vërtet një burim informacioni i besueshëm dhe i besueshëm.

 

E vërteta dhe besimi

Megjithatë, Bibla thekson se vetëm faktet e zhveshura nuk do të na bindin për të vërtetën. Ne njerëzit jemi mëkatarë, që do të thotë ndër të tjera se jemi të verbuar nga e vërteta. Prandaj, ne kemi nevojë që Fryma e Shenjtë e Perëndisë të na udhëheqë: “Kur të vijë Fryma e së vërtetës, ai do t’ju udhëheqë në gjithë të vërtetën” (Gjoni 16:13, 1 Korintasve 2:12–13, Efesianëve 1:16-18).

Ka kaq shumë pretendime në Bibël që nuk mund të vërtetohen ose kundërshtohen nga kërkimet arkeologjike ose burime të tjera – merrni për shembull premtimin se “për ata që e duan Perëndinë të gjitha gjërat punojnë së bashku për të mirë” (Romakëve 8:28). Unë personalisht besoj se kjo është e vërtetë. Madje kam përjetuar disa shembuj ku mund të shihja sigurinë e Perëndisë në jetën time personale ose në jetën e njerëzve përreth meje. Por këtë nuk mund ta ‘provoj’ në mënyrë shkencore.

Bindja ime bazohet në besimin te Zoti që e premtoi këtë. Në fund të fundit, “ne ecim me anë të besimit, jo me anë të shikimit” (2 Korintasve 5:7), dhe ne e dimë vetëm pjesërisht (1 Korintasve 13:12). Pamja jonë e botës bazohet në një marrëdhënie personale besimi me Perëndinë, Atin tonë. Por ky nuk është besim i verbër. Ai mbështetet nga “fjalë të vërteta dhe racionale” (Veprat 26:25). Për shembull, shumë profeci dhe premtime të Perëndisë në Bibël që tashmë janë realizuar, janë arsye e mirë për të besuar edhe premtimet e tij për të ardhmen.

 

Provojeni vetë

Mënyra më e mirë për të zbuluar nëse krishterimi është “i vërtetë”, është ta provoni vetë. Nëse jeni duke kërkuar për të vërtetën, lexoni Biblën dhe kërkoni që Zoti t’ju ndriçojë me Frymën e tij të Shenjtë. Ai do t’ju japë aftësinë për të kuptuar. Siç premtoi Jezusi: “Nëse qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi dhe do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë” (Gjoni 8:31-32).

(C) Copyright: Fokusi / Fjalebiblike.net

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera