Ndonjëherë Bibla flet për "mishin" në një mënyrë neutrale. Fjala "gjithë mish" mund të nënkuptojë "gjithë njerëzimin". Njeriu është krijuar nga Zoti dhe ai është krijuar me trup. Gjithçka që Zoti ka krijuar është e mirë. Pra, mishi ynë, domethënë trupat tanë, janë një dhuratë nga Perëndia.

Por njeriu nuk i qëndroi besnik Perëndisë. Ai nuk iu bind Perëndisë dhe u bë mëkatar. Për shkak të kësaj, "mishi" mori një kuptim të dytë. Mund të nënkuptojë gjithashtu njeriun në rebelimin e tij kundër Zotit. Romakëve 8:8, "ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndisë" dhe Galatasve 5:13, "mos e përdorni lirinë tuaj si një mundësi për mishin, por nëpërmjet dashurisë i shërbeni njëri-tjetrit”.

Si sillemi ne “në mish”? Tek Kolosianëve 3:5-8 Pali na e tregon se si duket sjellja jonë në mish, përmes: "Imoralitetit seksual, papastërtisë, pasionit, dëshirës së keqe, lakmisë, idhujtarsë, zemërimit, hidhërimit, keqdashjes, shpifjes dhe fjalëve të turpshme nga goja juaj".

Kur e kuptojmë "mishin" në këtë mënyrë, bëhet menjëherë e qartë se duhet ta mposhtim mishin. Si ta bëjmë këtë? Mishi nuk është diçka që ne kemi. Ja kush jemi ne pa Zotin. Ne nuk mund të përpiqemi thjesht të jemi më të mirë. Ne kemi nevojë për një rinovim të plotë. Pali e quan atë që duhet "të veshim vetveten e re, e cila ripërtërihet në njohuri sipas shëmbëlltyrës së krijuesit të saj", Kolosianëve 3:10.

Si ta bëjmë këtë? Para së gjithash, ne duhet të vendosim besimin tonë në Krishtin. Kur besojmë se ai vdiq për mëkatet tona në kryq dhe u ringjall për shfajësimin tonë, ne marrim jetë të re në Krishtin. Nuk jemi më thjesht “mish”, por jemi bërë një njeri i ri. Për shkak se Fryma e Perëndisë banon në ne, ne nuk kemi nevojë t'i bindemi më mishit, por mund të jetojmë sipas vullnetit të Perëndisë.

Megjithatë, të gjithë fëmijët e Perëndisë mund të konfirmojnë se edhe pasi njohim Krishtin, ne ende luftojmë me mëkatin. Pra, hapi i dytë është ta njohësh atë. Sapo pamë që vetvetja e re “po përtërihet”. Me fjalë të tjera, është një proces. Ne nuk jemi ende një produkt i përfunduar. Për sa kohë që jemi në këtë tokë, ne jemi në këtë proces të mposhtjes së mishit dhe të jetuarit për të nderuar Perëndinë, në mënyrë që të shfaqim imazhin e Krishtit gjithnjë e më shumë në jetën tonë.

Në të njëjtin kapitull, Kolosianëve 3, Pali na mëson se si ta mposhtim mishin. Hapi i tretë në mposhtjen e mishit është zbatimi i këshillës së Palit. Disa pika nga mësimi i tij janë si më poshtë:

  • “Kini mendjen te gjërat që janë lart”, Kolosianëve 3:2. Kur të shohim bukurinë dhe vlerën e Zotit Jezus, kur të kuptojmë se sa shpëtim të madh na ka sjellë, do ta nderojmë më shumë dhe do të mëkatojmë më pak.
  • “Vrisni, pra, atë që është në ju” Kolosianëve 3:5. Pali është realist: dëshirat tona mëkatare nuk zhduken thjesht. Ne duhet t'i vrasim ato. Ne duhet t'u rezistojmë atyre në mënyrë aktive çdo ditë.
  • “Ashtu si Zoti ju ka falur, ashtu edhe ju duhet të falni”, Kolosianëve 3:13. Kur na bëhet padrejtësi, duam të hakmerremi. Por na hidhëron dhe prish marrëdhëniet. Një nga gjërat kryesore për të na ndihmuar të rritemi në shenjtëri është të jemi në gjendje t'i falim të tjerët.
  • “Vishuni me dashuri”, Kolosianëve 3:14. Kur i duam njerëzit e tjerë, ne vetë bëhemi të dashur. Ne do të jemi të gatshëm t'i ndihmojmë të tjerët në çdo mënyrë të mundshme dhe duke e bërë këtë do të shfaqim dashurinë e Krishtit.
  • “Jini mirënjohës”, Kolosianëve 3:15. Kur kemi një zemër të tejmbushur në mirënjohje për të gjitha hiret e Perëndisë që kemi marrë, ne kemi qëndrimin e duhur ndaj Perëndisë dhe do të jemi bujarë me njerëzit e tjerë.
  • “Fjala e Krishtit banoftë në ju me bollëk”, Kolosianëve 3:16. Kur lexojmë, studiojmë dhe meditojmë mbi Fjalën e Perëndisë, aspiratat dhe vlerat tona mbeten të ankoruara në vullnetin e Perëndisë, jo në mendimet tona. Do të na ndihmojë t'i bindemi Perëndisë dhe të mos gjejmë justifikime për të jetuar sipas mishit.

copyright @fjalebiblike/fokusi

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera