A duhet të pagëzohen të gjithë të krishterët?

Çfarë thotë Bibla për fundin e botës?

Çfarë do të thotë të lutesh për armiqtë e tu?

Çfarë është jeta e përjetshme?

Çfarë duhet të bëj tani që jam bërë i krishterë?

Cilat janë temat kryesore të Biblës?

A e kemi tekstin origjinal të Biblës, apo është ndryshuar?

A janë të gjitha fetë/besimet njësoj?

Cili është qëllimi i jetës?