Çfarë është justifikimi?

Si të jesh një burrë i mirë për gruan tënde?

Çfarë është një dishepull?

A ekziston vërtet ferri?

Pse është e rëndësishme të kesh frikë nga Zoti?

A u ringjall vërtet Jezusi nga të vdekurit?

Çfarë festojnë të krishterët në Pashkë?

A ka vargje në Bibël që vërtetojnë se Jezusi nuk është Perëndi?

A adhurojnë muslimanët dhe të krishterët të njëjtin Zot?

Cili është porosia e madhe e besimtarëve?

Cili është karakteri i Zotit?

Si ndryshon Bibla nga Kurani dhe librat e tjerë?