Në fshatin Lumas, mjekët dhe infermierët nga klinika ABC bënë kontrolle mjekësore. Kjo u ...

Lexoni më tej...

Vizituam Bankën e Ushqimit Shqipëri, e cila është një nga partnerët tanë. Ata bëjnë ...

Lexoni më tej...

Gjatë krizës së koronës, “FOKUSI” ka shpërndarë disa herë pako ushqimore në kishat lokale. ...

Lexoni më tej...

“FOKUSI” organizon takime të ndryshme për anëtarët e kishave lokale. Në disa raste, “FOKUSI” ...

Lexoni më tej...

                        “FOKUSI” ndonjëherë organizon seminare ose konferenca për udhëheqësit e Kishës. Qëllimi është kryesisht ...

Lexoni më tej...