Në fshatin Lumas, mjekët dhe infermierët nga klinika ABC bënë kontrolle mjekësore. Kjo u realizua në bashkëpunim me kishën "Uji i Gjalle" nga Kucove / Berat dhe FOKUSI.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera