Si duhet t’i dorëzohem Zotit?
Para se të flasim se si t’i dorëzohemi Zotit, duhet të pyesim: a është ide e mirë t’i nënshtrohemi Perëndisë? “Dorëzimi” do të thotë “humbje”, apo jo? A është ndonjëherë mirë? Mjaft e drejtë. Lexoni dhe unë do të shpjegoj pse kaq shumë të krishterë po flasin për dorëzimin ndaj Zotit, edhe pse kjo frazë nuk është në Bibël.

Dorëzimi është ndalimi i luftës
“Dorëzimi” përdoret në mënyra të ndryshme. Një ushtri i dorëzohet një ushtrie fitimtare. Ai pranon fuqinë superiore të ushtrisë tjetër dhe i lejon asaj ushtrie të vendosë se çfarë të bëjë me palën humbëse. Pra, nëse i dorëzohesh Perëndisë, thua: “Zot, unë pushoj së luftuari me ty. Ti fitove. Jeta ime të përket Ty. Ti vendos se çfarë do të ndodhë”.

Dorëzimi është ndalimi i rezistencës suaj
Një mënyrë e dytë për të përdorur “dorëzim” është të thuash: “I dorëzohem dashurisë”. Kjo do të thotë që ju ndaloni rezistencën tuaj kundër ndjenjës dhe se lejoni veten të mbusheni plotësisht me të. Ky është një hap pozitiv, sepse dashuria është e mirë.


Çfarë është dorëzimi ndaj Zotit?
Të dyja këto përdorime të fjalës “dorëzim” janë të rëndësishme kur flasim për dorëzimin ndaj Zotit. Eshtë të pranosh që ke luftuar me Perëndinë dhe se duhet ta ndalosh atë dhe t’a lejosh Atë të të tregojë se si duhet të jetë jeta jote. Dhe kjo është një gjë pozitive, sepse kur Zoti merr përsipër në jetën tuaj, ju jeni të mbushur me të gjitha gjërat e mira që Ai dëshiron t’ju japë.

Çfarë duhet t’i dorëzoj Zotit?
Në fund të Luftës së Dytë Botërore, forcat aleate nuk pranuan të negocionin me Gjermaninë. Ata kishin vetëm një kërkesë: dorëzim pa kushte. Kjo është e njëjta gjë që duhet të bëni: dorëzojeni jetën tuaj pa kushte Zotit. Dorëzoni mendjen, trupin dhe vullnetin tuaj.

Dorëzoni mendjen tuaj
Të dorëzosh mendjen nuk do të thotë të ndalosh së menduari. Do të thotë të mendosh sipas vullnetit të Zotit. Një aspekt i rëndësishëm i dorëzimit të mendjes suaj është ndalimi i mbushjes së tij me tundime për mëkat. Pra, shumë programe televizive ju tundojnë të dëshironi posedimin material, imoralitetin seksual ose pushtetin. E njëjta gjë vlen edhe për shumë muzikë. Prania e miqve të gabuar bën të njëjtën gjë. Dorëzimi i mendjes suaj po i thotë lamtumirë gjithçkaje dhe në vend që t’a mbush mendjen tuaj me “çfarëdo që është e nderuar, çfarëdo që është e drejtë, çfarëdo që është e pastër, çfarëdo që është e bukur, çfarëdo që është e lavdërueshme, nëse ka ndonjë përsosmëri, nëse ka ndonjë gjë që meriton lavdërim , mendoni për këto gjëra ”(Filipianëve 4: 8).


Dorëzoni trupin tuaj
Nëse besoni në Jezusin, trupi juaj është një tempull i Frymës së Shenjtë (1 Korintasve 6:19). Pra, trajtojeni trupin tuaj me nder dhe mos e dëmtoni atë nga pirja e duhanit, përdorimi i tepërt i alkoolit dhe pjesëmarrja në marifete të rrezikshme. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i dorëzimit të trupit tuaj është të shijoni seksin brenda kufijve që Zoti ka vendosur: martesa e përjetshme midis burrit dhe gruas.

Dorëzoni vullnetin tuaj
Jezusi u lut “të mos bëhet vullneti im, por yti” (Luka 22:42). Ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë. Shumë njerëz, pavarësisht nëse e kuptojnë apo jo, duan t’i binden Zotit disa herë dhe të bëjnë vullnetin e tyre disa herë. Sigurisht që ngre pyetjen: sa shpesh vullneti yt është më i mirë se vullneti i Zotit? Përgjigja është: kurrë! Nëse e vendosni vullnetin tuaj kundër vullnetit të Zotit, ju po dëmtoni njerëzit përreth jush. Mund të duket se është më mirë për veten tuaj, por ky është një gabim. Gjithashtu për lumturinë tuaj në planin afatgjatë, si këtu në tokë ashtu edhe në përjetësi, vullneti i Zotit është më i miri. Besoji atij.


Dorëzimi është i detyrueshëm për një të krishterë
Përfitimi i parë i dorëzimit ndaj Zotit është shpëtimi. Dorëzimi ndaj Zotit nuk është i detyrueshëm për një të krishterë- është përkufizimi i asaj që është i krishteri. Eshtë e pamundur të jesh fëmijë i Zotit dhe të hysh në parajsë për sa kohë që vazhdon të thuash: Unë jam duke vendosur për veten time se çfarë do të bëj me jetën time. Kur i besoni Jezusit si Shpëtimtarit tuaj, ju gjithashtu e pranoni Atë si Zotin e jetës tuaj. Çdo i krishterë i’a ka dorëzuar jetën Jezusit.

Dorëzimi na lejon të jetojmë pranë Zotit
Megjithatë ne duhet të pranojmë se shpesh ne nuk dorëzohemi absolutisht. Mund të ketë fusha në jetën tuaj që ju ende dëshironi t’i mbani nën autoritetin tuaj. Dorëzimi i këtyre zonave do të çojë në përfitime të mëtejshme. Përfitimi i dytë, që vjen me dorëzimin e plotë, është se ne jetojmë afër Perëndisë. “Ai që më do mua, do të dohet nga Ati im, dhe unë do ta dua dhe do t’i shfaqem atij” (Gjoni 14:21).

Dorëzimi na lejon t’i shërbejmë Perëndisë
Përfitimi i tretë i dorëzimit ndaj Zotit është fuqia për shërbim. Ne nuk mund t’i shërbejmë Perëndisë në fuqinë tonë. Por kur i nënshtrohemi ndikimit të Frymës së Shenjtë, Perëndia mund të na përdorë. Shih p.sh. Veprat 4:31: “Të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe vazhduan të thonë fjalën e Perëndisë me guxim.”


Për t’u dorëzuar, duhet t’i besosh Zotit
Dorëzimi ndaj Zotit fillon me një vendim. Kjo thuhet më lehtë sesa bëhet. Ju me të vërtetë duhet t’i besoni Zotit për t’a ditur më mirë në çdo aspekt të jetës tuaj. Vetëm atëherë mund të marrësh vendimin për ta lënë Perëndinë të jetë shefi në jetën tënde i cili mund të të thotë çfarë të bësh.

Për t’u dorëzuar, duhet t’i thuash Zotit
Dorëzimi ndaj Zotit vazhdon duke i thënë Perëndisë: “Zot, unë të dorëzohem ty, të dorëzoj gjithë mendjen, trupin dhe vullnetin tim. Më udhëhiq në të vërtetën tënde.” Ai është Zoti i plotfuqishëm dhe Ai do të të mbështesë, edhe në vendimin tënd për t’u dorëzuar.

Për t’u dorëzuar, duhet të qëndrosh me Perëndinë
Dorëzimi ndaj Zotit mbështetet edhe nga zakonet e mira. Leximi i Fjalës së Perëndisë do ta mbajë mendjen tuaj të fokusuar në vullnetin e Zotit. Adhurimi i Zotit do t’ju ndihmojë të qëndroni pranë Zotit që iu dorëzuat. Ikja nga e keqja do t’ju ndihmojë të qëndroni në anën e Zotit dhe të mos bini në kurth nga djalli.

Përfundim

Zoti e di më së miri. Ai e dha Jezu Krishtin të jetë Shpëtimtari për këdo që beson në Të. Për të marrë përfitimet e plota të shpëtimit të tij, duhet t’i dorëzohesh plotësisht Perëndisë. Vendosni të mos bëni vullnetin tuaj, por vullnetin e Zotit. Atëherë do të jeni pranë Zotit dhe do të përjetoni fuqinë e tij. Lexoni Biblën dhe adhuroni Perëndinë për të vazhduar të jeni të bekuar në jetën tuaj të dorëzuar ndaj Zotit.

 

(C) Copyright: Fokusi / Fjalebiblike.net

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera