Kurse Fokusi

Vizioni i kishës

Kursi Liria në Krishtin

Shpjegim për kishat në lidhje me programin “Fokusi”

Trajnim në Kishën lokale

Trajnimi i drejtuesve të Kishave