Ne vazhdojmë të kemi kurse FOKUSI në shumë kisha ...

Lexoni më tej...

Në Lushnje kemi një seri rreth vizionit të kishës lokale. Këto takime janë pjesë ...

Lexoni më tej...

Disa udhëheqës nga kisha të ndryshme ndjekin kursin “Liria në Krisht”. Arjan Larashi është ...

Lexoni më tej...

Programi “FOKUSI” ka qenë në zhvillim që nga viti 2019, kur filloi një grup ...

Lexoni më tej...

“FOKUSI” rregullisht organizon trajnime dhe takime për anëtarët e kishave. Lëndët dhe kohëzgjatja e ...

Lexoni më tej...

Për të pajisur drejtuesit e kishave lokale, ”FOKUSI” bashkëpunon ngushtë me Shkollën Biblike ISTL ...

Lexoni më tej...