Disa udhëheqës nga kisha të ndryshme ndjekin kursin “Liria në Krisht”. Arjan Larashi është mësuesi. Për shkak të situatës me virusin corona, ky kurs organizohet në internet. Avantazhi i një kursi në internet është se disa pjesëmarrës nga Kosova gjithashtu mund të marrin pjesë.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera