Trajnim në kishën lokale

Trajnim në kishën lokale

“FOKUSI” rregullisht organizon trajnime dhe takime për anëtarët e kishave. Lëndët dhe kohëzgjatja e kurseve ndryshojnë në përputhje me nevojat e kishave.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera