Festimi origjinal i falënderimeve u mbajt nga kolonët pelegrin në Massachusetts gjatë dimrit të ...

Lexoni më tej...

Çfarë thotë Bibla për rrëfimin dhe faljen?“Unë e di se nëse i rrëfejmë mëkatet ...

Lexoni më tej...

Çfarë është justifikimi?Doktrina e justifikimit është një nga të vërtetat më të rëndësishme që ...

Lexoni më tej...

A do Zoti pa kushte?Jo. Perëndia i urren të ligjtë (Psalmi 11: 5). Kur ...

Lexoni më tej...