Luka Sema nga BUFSH organizoi një seminar për drejtuesit e të rinjve në Durrës. ...

Lexoni më tej...

Shumë kisha nuk kanë material të mjaftueshëm dhe të përshtatshëm për klubet e fëmijëve ...

Lexoni më tej...