Shumë kisha nuk kanë material të mjaftueshëm dhe të përshtatshëm për klubet e fëmijëve dhe adoleshentëve. “FOKUSI” ndihmon kishat me materiale që mund të përdoren për punën e fëmijëve dhe të rinjve. “FOKUSI” punon për këtë fushë së bashku me organizatën BUFSH.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera