Luka Sema nga BUFSH organizoi një seminar për drejtuesit e të rinjve në Durrës. Tema ishte "Sjellja e realitetit të Ungjillit brezit aktual".

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera