Ushqim për të menduar

Një dietë e ekuilibruar është e rëndësishme për të ruajtur shëndetin e mirë fizik dhe shpirtëror. Kjo vlen edhe për ushqimin tonë shpirtëror, i cili duhet të na forcojë për t’i shërbyer me sakrificë. Shkrimi është ushqim për shpirtin. Le të kalojmë kohë në Fjalën e Perëndisë çdo ditë. Shijoni atë ngadalë, duke lejuar Frymën e Shenjtë ta zbatojë atë në zemrën dhe mendjen tonë. Lejo që të mbushë udhëheqjen tonë me pushtet nga lart.

Pyetje
Çfarë ju ndihmon të ushqeni trupin, zemrën, mendjen dhe shpirtin tuaj me përbërës të mjaftueshëm dhe të shëndetshëm? A ndiqni një dietë të shëndetshme të përditshme, që ju ndihmon fizikisht, emocionalisht dhe shpirtërisht të funksiononi mirë? Nëse jo, çfarë mendoni se duhet të ndryshojë?

Vargu biblik
Éshtë Fryma që jep jetë; mishi nuk vlen asgjë; fjalët që po ju them janë frymë dhe jetë. —Gjoni 6:63

Lutja:
Jezus, më fal kur nuk kam bërë gjithmonë një mënyrë jetese të shëndetshme. Sot dua që fjalët e Tua të ushqejnë zemrën time, mendjen time, ndërveprimet e mia me të tjerët. Ndërsa meditoj mbi Shkrimin e Shenjtë, rifresko shpirtin tim të lodhur, riformësoj këndvështrimin tim dhe plotësoj forcën time shpirtërore, në mënyrë që t’u shërbej të tjerëve ashtu si ju. Më ndihmo të kujdesem për veten në një mënyrë të shëndetshme. Unë lutem në emrin Tënd, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera