Të jetosh në një mënyrë të re

Si udhëheqës të krishterë ne duam të ndjekim shembullin e Jezusit për të qenë shërbëtorë në mbretërinë e tij. Kjo do të thotë se ne duhet ta zëvendësojmë krenarinë me përulësinë dhe frikën me besimin. Si udhëheqës shërbëtorë, ne duhet të përpiqemi t’i vlerësojmë të tjerët. Ne gjithashtu duhet të kultivojmë zakone të reja për të mbajtur fokusin tonë te Krishti. Jezusi nuk do që ne thjesht t’i admirojmë mësimet dhe modelin e shërbëtorit të Tij; Ai dëshiron që ne të bëhemi vetë shërbëtorë të frytshëm.

Pyetje
Si e ndryshon udhëheqja juaj ndjekja e modelit të shërbëtorit të Jezusit?
Si po ndikoni në të menduarit, sjelljen dhe zhvillimin e të tjerëve? Në cilat fusha keni ende nevojë për përmirësim?

Vargu biblik
Por ju nuk e keni njohur kështu Krishtin, në qoftë se e keni dëgjuar atë dhe keni qënë të mësuar në të sipas së vërtetës që është në Jezusin.—Efesianëve 4:20-21

Lutja:
Jezus, është e lehtë të admirosh shembullin Tënd dhe mësimin Tënd për shërbëtorin. Është më e vështirë ta zhvendos mësimin Tënd nga zemra ime në kokën, duart dhe zakonet e mia. Por e di që nuk erdhe të më mahnitësh, erdhe për të transformuar mendimin dhe jetën time. Lëreni jetën time të reflektojë Ty; më ndrysho nga brenda, kërkoj në emrin Tënd, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera