Të gjithë jetën tonë

Zoti ju do të gjithë jetë tuaj, gjithë zemrën, mendjen dhe shpirtin tuaj. Ai dëshiron të gjithë jetën tuaj, çdo marrëdhënie, çdo mjedis në të cilin ju e gjeni veten. Po kështu, thirrja e Tij për të udhëhequr si Jezusi përfshin çdo aspekt të jetës suaj. Ai dëshiron të transformojë çdo pjesë tënde, çdo mendim, impuls, ëndërr, dëshirë dhe kënaqësi, në mënyrë që të dukesh, të jetosh dhe të drejtosh si Jezusi. Besoni Atij. Kënaquni me Të. Përkushtojeni rrugën tuaj tek Ai. Lëreni Ai t’ju ketë të gjithëve.

Pyetje:

Në cilat fusha të jetës tuaj e keni të vështirë t’i jepni veten plotësisht Perëndisë? Mendoni për kohën, paratë, përkushtimin, frikën, emocionet, të ardhmen etj.

Vargu biblik:

Ki besim te Zoti dhe bëj mirë; banoni në tokë dhe shijoni kullotat e sigurta. Gëzohu te Zoti dhe ai do të të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Përkushtoje rrugën tënde te Zoti; besoni tek ai dhe ai do ta bëjë këtë: Ai do të bëjë që shpërblimi yt i drejtë të shkëlqejë si agimi, drejtësia jote si dielli i mesditës. Psalmi 37:3-6

Lutja:

Zot, Krijuesi dhe Shëlbuesi im, dëshiroj të njoh fuqinë Tënde transformuese dhe përmbushjen e premtimeve të Tua. Lërini fjalët tuaja, “Beso, kënaqu, angazhohu!” tingëllon në mendjen time ndërsa jetoj këtë ditë. Unë e lutem këtë në emrin e Jezusit, Amen.

Loved this? Spread the word


Shkrime të tjera